+33 (0) 5 61 15 37 68

 

 

Doradztwo, szkolenia „szyte na miarę” i rozwój międzynarodowy

CTC-ing jest firmą doradczo-szkoleniową o bardzo konkretnym i operacyjnym podejściu, zrzeszającą doświadczonych praktyków biznesu z obszaru zarządzania, handlu B2B i B2C , marketingu, zarządzania produkcją i kosztami oraz organizacji łańcucha dostaw.

Specjalizacja w obszarze zwiększania wydajności handlowej

Wspomagamy wzrost biznesu naszych klientów dzięki wdrożeniu narzędzi zwiększających ich przewagę konkurencyjną: od diagnozy i doradztwa, poprzez wdrożenie konkretnych rozwiązań , aż po szkolenia i coaching.

Wizja międzynarodowa

Doskonale znamy szanse i zagrożenia związane z ekspansją międzynarodową i pomagamy w opracowaniu adekwatnej strategii.
Mamy doświadczenie na następujących rynkach:
Europa : Francja, Rosja, Niemcy, Belgia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Polska, Czechy, Ukraina, Rumunia, Węgry, Słowacja, Kraje bałtyckie, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania
Azja: Chiny, Turcja, Liban
Ameryka : Kanada
Afryka : Tunezja, Algieria, Maroko, Mauritania, Gambia, Burkina-Faso, Gwinea, Liberia, Sierra-Leone, Senegal, Mali, Niger, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Kamerun, Afryka Centralna, Kongo, Czad

New TabSzeroki zakres działalności

Czy jesteście Państwo małą lub średnią firmą czy dużą grupą, mamy rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb: audyt handlowy, plan działań, narzędzia oceny, szkolenia, zewnętrzne akcje handlowe.

Etyka i odpowiedzialność społeczna

Zobowiązujemy się wobec naszych klientów do przestrzegania poufności ich projektów i nie ujawniania strategii.

Akredytacja Innovactif

CTC-ing jest częścią sieci Innovactif, znanej z rozwiązań o wysokiej wartości dodanej przy zarządzaniu zmianą i rozwoju kompetencji.

Szkolenia „szyte na miarę”

Każde szkolenie jest „szyte na miarę” i dopasowane do specyfiki i wewnętrznych potrzeb klienta. Oferta CTC-ing to więcej niż szkolenie, to wspieranie firmy w jej rozwoju.


loupeNaszą ambicją jest dostarczenie trwałych rozwiązań, które poprawią Państwa wyniki w następujących obszarach :

  • Wzrost sprzedaży i skuteczny marketing
  • Efektywne zarządzanie
  • Strategia i sterowanie firmą
  • Ekspansja międzynarodowa, eksport i stworzenie oddziału firmy za granicą
  • Poprawa zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw
BusinessmanPomagamy naszym klientom w postawieniu głębokiej diagnozy sytuacji w firmie i wspólnie opracowujemy plan działań aby :

  • Spowodować wzrost obrotów
  • Utrzymać i poprawić rentowność
  • Zmotywować i utrzymać lojalność ekip
  • Zdywersyfikować ofertę
  • Osiągnąć sukces w biznesie i pełnię samorealizacji

Doradztwo, szkolenia i coaching: zarządzanie, rozwój osobisty, sprzedaż i marketing

Sesje coachingowe indywidualne i grupowe, interaktywne warsztaty i pomoc pedagogiczna, narzędzia rozwojowe i operacyjne, dostosowanie do struktury klienta, szkolenia „szyte na miarę” Zapraszamy do rozwoju Państwa kapitału ludzkiego